Ulkaa Logo
Ulkaa Islam

Surah Saad

Read Surah Saad online!

Information

Name Saad
Meaning Saad
Serial 38
Para 23
Ruku 5
Ayat 88

Surah Saad

# Ayat
38:54
إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ
Truly such will be Our Bounty (to you); it will never fail;-