Ulkaa Logo
Ulkaa Islam

Surah An-Nabaa

Read Surah An-Nabaa online!

Information

Name An-Nabaa
Meaning The Great News
Serial 78
Para 30
Ruku 2
Ayat 40

Surah An-Nabaa

# Ayat
78:13
وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
And placed (therein) a Light of Splendour?